Eigenwijs in onderwijs
Overblijfouders

Na de lunch in de klas met de eigen leerkracht, spelen onze kinderen een half uur buiten op het schoolplein. Overblijfouders en leerkrachten houden dan samen toezicht. Erna Poort en Conny Rijnen zijn aanspreekpunt voor de overblijfouders. Tenminste tweemaal per jaar vergaderen de overblijfouders samen met Erna en Conny over het overblijven. De ouders kunnen deelnemen aan training voor overblijfouders.   
Snel Vinden