Welkom bij de Montessorischool de Petteflet

Hier vindt u allerlei informatie over onze school. Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van deze site.

Montessoribasisschool De Petteflet is een wereld in het klein waar we streven naar een vertrouwde, duurzame omgeving waar goed onderwijs de maat is.

In onze school wordt gewerkt vanuit de visie van Maria Montessori. De kern van het montessorionderwijs is het scheppen van ruimte voor het kind, om zich optimaal te kunnen ontplooien tot een harmonisch sociaal denkend mens. Net zoals Maria Montessori willen wij dat door ons onderwijs de kinderen later als ze groot zijn, zijn toegerust om de wereld in het groot te betreden. Met alle belangrijke kennis en vaardigheden, vertrouwen in zichzelf en in anderen zodat iedereen hoort en meedoet.

Meer weten?

Neem telefonisch contact met ons op via 013 571 36 77 of stuur een mail naar bs.de.petteflet@xpectprimair.nl  

Montessoribasisschool De Petteflet neemt privacy serieus. In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd. Montessoribasisschool De Petteflet maakt deel uit van Stichting Xpect Primair, een schoolbestuur met 26 scholen in Tilburg. De privacyverklaring is van toepassing op alle scholen en het bestuurskantoor van Xpect Primair. U treft de privacyverklaring aan op de website van de stichting, www.xpectprimair.nl.

Jaarkalender

Maandag 5 december

Sinterklaas

Dinsdag 6 december

Studiedag, leerlingen vrij

Woensdag 21 december

Kerstviering

Vrijdag 23 december

Studiemiddag, leerlingen vanaf 12.00 uur vrij

Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari

Kerstvakantie