Welkom bij Montessori kindcentrum Petteflet

Hier vindt u allerlei informatie over onze school. Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van deze site.

Montessori kindcentrum Petteflet is een wereld in het klein waar we streven naar een vertrouwde, duurzame omgeving waar goed onderwijs de maat is.

In onze school wordt gewerkt vanuit de visie van Maria Montessori. De kern van het montessorionderwijs is het scheppen van ruimte voor het kind, om zich optimaal te kunnen ontplooien tot een harmonisch sociaal denkend mens. Net zoals Maria Montessori willen wij dat door ons onderwijs de kinderen later als ze groot zijn, zijn toegerust om de wereld in het groot te betreden. Met alle belangrijke kennis en vaardigheden, vertrouwen in zichzelf en in anderen zodat iedereen hoort en meedoet.

Meer weten?
Neem telefonisch contact met ons op via 013 571 36 77 of stuur een mail naar conny.rijnen@xpectprimair.nl  

Montessori kindcentrum Petteflet neemt privacy serieus. In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd. Montessori kindcentrum Petteflet maakt deel uit van Stichting Xpect Primair, een schoolbestuur met 26 scholen in Tilburg. De privacyverklaring is van toepassing op alle scholen en het bestuurskantoor van Xpect Primair. U treft de privacyverklaring aan op de website van de stichting, www.xpectprimair.nl.

Jaarkalender

Woensdag 24 januari

Studiedag, leerlingen vrij

Donderdag 25 en vrijdag 26 januari

Schoolfotograaf

Woensdag 31 januari

MR vergadering

Vrijdag 2 februari

Podiumkunsten