Maria Montessori

Maria Montessori werd geboren in Italië en leefde van 1870 tot 1952. Ze studeerde medicijnen. Ze was de eerste vrouwelijke arts in Italië. Ze studeerde ook wiskunde, filosofie en antropologie. Antropologie is de wetenschap die in brede zin ‘de mens’ bestudeert. Toen ze 34 was, werd werd ze hoogleraar antropologie aan de universiteit van Rome. Ze had heel veel opvoedkundige ideeën en drie jaar later kreeg ze de kans om die toe te passen op een school, die hete Casa dei Bambini (dat betekent huis der kinderen).

Maria Montessori legde zich verder toe op het ontwikkelen van lesmateriaal en nauwkeurige observaties. De school werd steeds meer een werkplaats waar de kinderen veel konden leren, maar zij zelf ook. De resultaten waren zo indrukwekkend dat Casa dei Bambini de belangstelling trok van veel opvoeders uit verschillende landen. Na twee jaar begon Maria Montessori er boeken en artikelen over te schrijven en gaf ze cursussen over alles wat ze had bedacht. Ze reisde de wereld rond om mensen er over te vertellen en mede daarom zijn er nu over de hele wereld montessorischolen. Montessoribasisschool De Petteflet is trots om er daar een van te zijn.
Op het einde van haar leven heeft Maria Montessori meer dan 15 jaar in Nederland gewoond. In 1952 stierf ze op 81-jarige leeftijd.