Ouders

Op school krijgen we veel hulp van enthousiaste ouders, opa’s en oma’s. We doen samen activiteiten in de groep of gaan op excursie.

Er zijn ouders lid van de medezeggenschapsraad. Een aantal ouders vormt de ouder activiteiten commissie (OAC). Zij helpen festiviteiten en projecten organiseren.

We organiseren samen met ouders veel activiteiten die onze school typeren, zo gaan alle kinderen vanaf groep 3 op kamp. Om het jaar organiseren we een actie voor een goed doel. Net voor de meivakantie spelen we met alle kinderen de Koningsspelen. Vlak voor de zomervakantie vieren we de verjaardag van school en de leerkrachten met het Flettepretfeest. Het schooljaar sluiten we af met een barbecue voor ouders, kinderen en leerkrachten.

Ouders worden actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Wie zien hen als educatief partner. Een goede samenwerking vinden wij daarom van groot belang voor het kind. Wij investeren veel tijd in de informatieverstrekking naar ouders en vice versa. Wij streven ernaar ouders zoveel mogelijk in te zetten voor de ondersteuning van ons onderwijsaanbod.

Het realiseren van een doorlopende lijn voor ouders en kinderen vinden wij belangrijk. We bevorderen dan ook de samenwerking tussen hulpverlening, peuteropvang, buitenschoolse opvang, andere basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in de Reeshof.

De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) beheert de belangen van zowel kinderen, ouders als teamleden. De MR bestaat uit twee ouders en twee teamleden. Zowel de ouder- als teamgeleding heeft instemming en/of adviesbevoegdheden. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Ook schrijft de MR elk jaar een jaarverslag. Hieronder vindt u het meest recente jaarverslag.

MR jaarverslag 02-11-2022 schooljaar 2021-2022

 

Oudergeleding MR:

  • Ramazan Demir
  • Marieke Beljan
  • Eveline van Zeeland

Teamgeleding MR:

  • Elaine Berk (voorzitter)
  • Danique Beekmans
  • Luke Heuer