Montessori Tilburg

Montessoribasisscholen de Elzen en de Petteflet zijn beide onderdeel van stichting Xpect primair. Omdat het gedachtegoed van deze scholen gestoeld is op de principes van Maria Montessori, is in 2018 besloten om een intensieve samenwerking met elkaar aan te gaan. Afgelopen jaren hebben we mogen ervaren dat we elkaar op veel gebieden sterker en beter kunnen maken. Zo zijn we samen op studiereis geweest naar Denemarken waar we geïnspireerd zijn geraakt om zowel in het centrum als in de Reeshof een Montessori kindcentrum van 0 tot 13 jaar op te gaan zetten. We lopen dit traject samen en wisselen kennis en ervaring uit.

Het OnderwijsBegeleidingsTeam van een grote school als de Elzen met oa een othopedagoog kan ook ingezet worden op de Petteflet en het managementteam werkt samen in de aansturing van beide scholen. Montessori Tilburg is een samenwerkingsverband wat al veel gebracht heeft en wat we zeker ook in de toekomst zullen waarborgen om te leren van en met elkaar.

Lees meer op de website van Montessori Tilburg