Vakantierooster 2022 | 2023
Voor de vakantieregeling volgen we het advies van de Centrale Werkgroep Schoolvakanties Tilburg en het Brabants Overleg Vakantieplanning.

Herfstvakantie  Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 2022 
Kerstvakantie  Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie  Maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2023 
Tweede Paasdag  Maandag 10 april 2023 
Meivakantie  Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023 
Hemelvaart  Donderdag 18 t/m vrijdag 19 mei 2023 
Tweede Pinksterdag  Maandag 29 mei 2023 
Compensatieweek  Maandag 12 t/m vrijdag 16 juni 2023 
Zomervakantie  Maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023 

 

Jaarkalender 2022-2023
Op de jaarkalender staan -naast vakanties en vrije dagen- alle activiteiten die in dit schooljaar gaan plaatsvinden. Zie elders op deze website.

Wij gaan op onze school uit van het ‘Hoorns model.’ Dat betekent dat alle leerlingen ieder jaar tenminste 940 uur les krijgen. Aan het einde van de basisschooltijd heeft iedere leerling dan 7520 uur les ontvangen en is aan de wettelijke verplichting voldaan. Leerlingen in de groepen 3-8 mogen maximaal 7 maal per jaar een 4-daagse schoolweek hebben. Verder zijn 3-daagse schoolweken alleen toegestaan als er sprake is van een opgesloten dag in een week met een feestdag.