Eigen-wijs in onderwijs!

Montessoribasisschool De Petteflet is een innovatieve montessorischool. Wij werken vanuit de principes van Maria Montessori. Tegelijkertijd stemmen we ons onderwijs af op wat onze kinderen nu en in de toekomst nodig hebben. Onze school maakt deel uit van het schoolbestuur Xpect Primair en vormt samen met de Elzen Montessori Tilburg.

Hier staan wij voor ยท

  • Enige montessorischool in Reeshof
  • Kleinschaligheid
  • Warm pedagogisch klimaat
  • Leerling centraal
  • Rustige werksfeer
  • Ruim schoolgebouw en plein
  • Schoolkamp vanaf groep 3